Fiska i lofsdalens magiska tjärnar och vattendrag

Fiska fjällöring, harr och röding med kastspö, mete eller flugfiske

Rekordet för öring I lofssjön är 9,755 kg

Fångades 2016-05-23 av Bernt Hellström från Ljusne

Fiskeutrustningen för att bli en storfiskare!

Vi säljer även fiskekort och mask. Barn under 15 fiskar gratis. Härjedalens kommun utser varje år årets storfiskare. Kom in och rapportera all fisk över två kilo. Vi vill att du ska ha lyckan med dig och därför delar vi med oss av vår långa erfarenhet av fiske i Lofsdalsfjällen.

Priser fiskekort

 • Dygnskort 80:-
 • Veckokort 250:-
 • Årskort 500:-
 • Familjeårskort* 600:-

*Familjekort gäller för make/maka/sambo med barn under 18 år med gemensam adress.

Våra bästa fisketips

 • Ruttjärn: Ligger söder om Lofssjön. Från Västvallen är det cirka tre kilometers promenad till denna vackert belägna fjälltjärn i fantastisk natur. Lämpar sig bäst för fiske med kastspö. I tjärnen kan du fiska öring och abborre. Bilden ovan visar Ruttjärn.
 • Lofssjön: I den 2 mil långa sjön fiskar du både från båt och land. Här lurar de riktigt stora öringarna på uppåt 10 kilo. Rekordet för öring i sjön är 9,83kg. I Lofssjön fiskar du abborre, stora och små öringar, gädda och lake.
 • Stråhåarna: är ett rinnande vattensystem beläget nordväst om Lofsdalen. Är speciellt lämpat för flugfiske med sina många håar. Här går även bra att meta. I Stråhåarna kan du fiska öring och abborre.
 • Gagnlöstjärn, Broktjärn och Långtjärn: tre tjärnar för den som vill ha en maximal naturupplevelse. De ligger ca en mil sydväst om Lofsdalen, lite långt att gå så en heldagstur rekommenderas, kanske med övernattning. Här fiskas stora, fina öringar och aborre.

KARTA ÖVER FISKEVÅRDSOMRÅDET

Kartan finns att hämta gratis hos de flesta näringsidkare i Lofsdalen.

Fiskeförbud

Fisken leker i bäckar och åar under hösten och då är det fiskeförbud i allt rinnande vatten fr.o.m 1/9. Detta inkluderar 200 meter från in- och utlopp i sjöar. Vi har fiskekvoter mellan fredag vecka 50 till och med 30 april. Då får du ta upp max fem stycken ädelfiskar per dag.

Fiskeredskap!

När du fiskar i Lofsdalen och Glöte är endast tillåtet att använda ett fiske­redskap (spö) åt gången. Att fiska med nät och sätta ut ståndkrok är ej tillåtet inom fiske­vårds­området. Angeldon avsett för gädda får användas i Lofssjön.

Fisketillsyn

Fisketillsynen kontrollerar att bestämmelser efterföljs och att du har fiskekort. Fiske utan gällande fiskekort eller andra överträdelser resulterar i omedelbar avhysning och böter eller fängelse i högst 6 månader.

Fina fisken i Lofsdalen och Glöte

harren

Thyma´llus thyma´llus, art i familjen laxfiskar. Harr lever i kalla, syrerika vatten och äter drivande och bottenlevande smådjur, särskilt insektslarver. Harren lever i sötvatten, framför allt rinnande. Den är allmänt förekommande i norra Sverige. Harren skiljer sig från andra svenska laxfiskar med sin höga och långa ryggfena. Den har också en karaktäristisk doft av timjan – därav dess latinska namn. Harrens sidor är silvergrå med ett violett skimmer. Den vandrar uppströms till sina lekområden. Harren leker på grusbottnar vid islossningstider och äggen kläcks efter 3-4 veckor. Harren kan bli upp till 60 cm. Maxvikt 3,5 kg. Leken sker på grunt vatten om våren och försommaren (april-juni). Arten är betydelsefull som matfisk i Norrland och är också en viktig och utmanande sportfisk. Runt midsommar är det som allra bäst att fiska harr. Även vid kvällsfiske sent på sommaren har du goda chanser att få tråda en dans med strömmarnas dam – som harren också kallas. Harren är inte lika skygg som öring och röding, och du har större chans att smyga dig fram till harren. Harren är Härjedalens landskapsfisk.

VAR FINNS HARREN?

I Lofsdalen-Glöte Fiskevårdsområde kan du fiska harr i:

 • Glötessjön
 • ån Lofsen
 • ån Glöten

röding

Fjällröding, Salvelinus alpinus. Rödingen är ett släkte laxfiskar med 15-20 arter i kalla vatten. De skiljer sig från lax och öring genom att ha ljusa fläckar på mörk botten. De flesta arterna är åtminstone under lektiden klarröda eller gula på buksidan. Större arter blir drygt 1 m långa. I Sverige finns tre arter, huvudsakligen i bäckar och sjöar i fjällen:

 • Storröding är rovlevande, vanligen storväxt (ca 90 cm lång) och finns också i större sydsvenska sjöar, såsom Vänern och Vättern.
 • Större fjällröding kan bli 75 cm lång, men är ofta dvärgvuxen, och lever av kräftdjur eller fisk.
 • Mindre fjällröding blir sällan större än 30 cm och lever vanligen pelagiskt av plankton.

Fiskeinformation

Rödingen förekommer i de flesta fjällsjöar och även skogssjöar. Den hugger som bäst på vintern, men kan även fångas under andra tider på året. Under vintern och vårvintern är det högsäsong för pimpelfiske av röding. Sommartid kan man använda fluga, vanligt mete och spinnare.

I Lofsdalen-Glöte Fiskevårdsområde kan du fiska röding i:

 • Stråsjön
 • Dyckessjön

öring

Öring, laxöring, Sa´lmo tru´tta. Öringen liknar laxen men har högre stjärtspole, rak bakkant på stjärtfenan och längre mellankäksben. Öringen är mörk med en mängd prickar på sidor och ryggfena; de röda prickarna är ljusa i kanten. Lekande havs- och insjööring har förlängd underkäke. Öringen finns i tre former:

 • Bäcköring
 • Havsöring
 • Insjööring

Alla tre finns i lämpliga miljöer i hela Sverige. Bäcköringen lever hela livet i rinnande vatten och blir sällan mer än 30 cm lång. Den vandrar inte och behåller sin yngelfärg hela livet. Havsöringenväxer upp i rinnande vatten, och är då prickig. Efter 1-6, vanligast 2 år, (då den också byter färg – motsvarande laxens smolt) vandrar den ut i havet. Där stannar den mellan 6 mån och 6 år. Havsöringen kan bli 110 cm lång. Vid lek vandrar den oftast tillbaka till vattnet där den föddes – även till små vattendrag där den knappast kan ta sig fram. Havsöringen dör inte efter leken utan vandrar ut till havet igen och leker vart eller vartannat år. Den vandrar under hela sommaren men själva leken sker på hösten. Insjööringen har en livscykel som liknar havsöringens men den tillbringar sin tid i större sjöar istället för till havs. Den kan bli upp till en meter lång.

Fiskeinformation Öringen finns i hela Härjedalen – från fjällen till skogarna. I Ljusnan börjas säsongen redan i mars eller april och fortgår till 1 september då lekperioden startar. Då råder generellt fiskeförbud fram till 30 oktober. De flesta använder fluga för att fånga öring men det går också bra med mask, spinnare eller skeddrag. Det är gott om öring i Lofssjön. I Lofsdalen-Glöte Fiskevårdsområde kan du fiska öring i sjöarna/tjärnarna/vattendragen:

 • Lofssjön
 • Ruttjärn
 • Gagnlöstjärn
 • Tjärndammen
 • Stråhåarna
 • Abbortjärn
 • Storhån
 • Glötessjön
 • Dyckessjön
 • Svartåstjärn
 • Körbäckstjärn
 • Sömlingsån
 • Svartbäcken
 • Synderån (södra Stråån)
 • Norderån (Stråån)
 • Tjärnvasslan
 • Lofsen
 • Glöten