HYRESREGLER FÖR SPORTUTRUSTNING

Låntagaren är ersättningsskyldig om förhyrd material förekommer. Vid uppenbar oaktsamhet är låntagaren ersättningsskyldig för uppkomna skador. Artiklar som inte lämnas tillbaka på angiven återlämningsdag debiteras enligt gängse prislista. Utrustningen ska vara rengjord vid återlämnandet. Det gäller speciellt fästvalla. I annat fall debiteras rengöringskostnad. All betalning sker i förskott.

BETALNING VIA ONLINEBOKNINGEN

Betalning sker i förväg genom säker betalningsteknik. Kan ni inte kan komma så återbetalar vi hela beloppet. Läkarintyg behövs ej. Vi accepterar Visa och Mastercard. Vi tillämpar inga extra avgifter när du betalar med kort och all kortdata hanteras säkert av vår betalväxel NetAxept som är certifierade enligt PCI-DSS. Alla uppgifter som lämnas av köpare och kring betalningar hålls konfidentiellt.