Priser för sommarsäsongen 2023. Alla cyklar hämtas tidigast vid öppning och återlämnas senast kl 17:00.